Hågkomster

Hågkomster

Kuben, Samtidskonst I bro 2-18 Mars

Hågkomster

Min pappa var konstnären Lars Karngård. Han lämnade mig med en ateljé full av målningar, en samling kuriosa och ett kungarike – komplett med nerskrivna grundlagar och kartor som ringar in en konkret, fysisk plats på Gotland: Roma. Jag visste redan när han levde att denna alternativa värld var en stor del av hans liv, men inte hur stor.

Jag har genom att gå igenom hans samlingar och genom ett sorterande av minnen börjat förhålla mig till min pappa på ett sätt jag aldrig gjorde när han levde. Mina minnen av honom möter hans (parallella) verklighet.

I min konst är jag är i huvudsak intresserad av politik och historia och av hur historien verkar i nuet. Jag utgår ofta från en antropologisk diskurs och arbetsmetod och har i huvudsak arbetat med video, foto, text och ljud.
Jag är intresserad av den del av historien vi inte vill kännas vid, det vill säga den del av oss själva vi inte vill förstå. Jag sammanför dessa kollektiva minnesluckor med personliga minnen. Jag samlar och registrerar, allt från affischer på gatan till arkiverade bilder, klipper och klistrar och lägger samman, som i ett kuriosakabinett.

Endast genom hopklistrade fragment kan historiens komplexitet bli synlig och nya sammanhang framträda.

Min farfar föddes i Tärnsunds torp utanför Upplands Bro på vad som i dag är militär mark min släkt bode i området i sju generationer fram till 30 talet då man byggde ett hus i Hässelby villastad.
I min pappas närmast mytologiska förhållningssätt till världen och verkligheten fanns också hans band till Upplands-Bro. Han åkte ofta till ett gammalt eltorn som han byggt om till sin eggen koja

Det är därför extra kul att få göra den här utställningen just på Konstkuben i Bro