Hågkomster

Hågkomster

Kuben, Samtidskonst I bro 2-18 Mars

Hågkomster

Min pappa var konstnären Lars Karngård. Han lämnade mig med en ateljé full av målningar, en samling kuriosa och ett kungarike – komplett med nerskrivna grundlagar och kartor som ringar in en konkret, fysisk plats på Gotland: Roma. Jag visste redan när han levde att denna alternativa värld var en stor del av hans liv, men inte hur stor.

Jag har genom att gå igenom hans samlingar och genom ett sorterande av minnen börjat förhålla mig till min pappa på ett sätt jag aldrig gjorde när han levde. Mina minnen av honom möter hans (parallella) verklighet.

I min konst är jag är i huvudsak intresserad av politik och historia och av hur historien verkar i nuet. Jag utgår ofta från en antropologisk diskurs och arbetsmetod och har i huvudsak arbetat med video, foto, text och ljud.
Jag är intresserad av den del av historien vi inte vill kännas vid, det vill säga den del av oss själva vi inte vill förstå. Jag sammanför dessa kollektiva minnesluckor med personliga minnen. Jag samlar och registrerar, allt från affischer på gatan till arkiverade bilder, klipper och klistrar och lägger samman, som i ett kuriosakabinett.

Endast genom hopklistrade fragment kan historiens komplexitet bli synlig och nya sammanhang framträda.

Min farfar föddes i Tärnsunds torp utanför Upplands Bro på vad som i dag är militär mark min släkt bode i området i sju generationer fram till 30 talet då man byggde ett hus i Hässelby villastad.
I min pappas närmast mytologiska förhållningssätt till världen och verkligheten fanns också hans band till Upplands-Bro. Han åkte ofta till ett gammalt eltorn som han byggt om till sin eggen koja

Det är därför extra kul att få göra den här utställningen just på Konstkuben i Bro

The Contours Of a Liminal Mind, HILBERTRAUM

HILBERTRAUM

The Contours Of a Liminal Mind

Alexander Mood

Karin Häll

Annelie Wallin

is an exhibition that focuses on the threshold between colliding cultures – the liminal space- which lets something new and unknowingly arise and open up for negotiation of meanings and representations. In this area between the worlds, new cultural identities are formed and reshaped in a constant state of becoming. From different points of our artistry, we derive our works from deep ecology, anthropological transformation concepts and the remains left in the world. We show photography, sculpture, sound-installation and video.

Erased and recorded

The sound piece is the erased original tape 342 from the Nixon White House tapes. Tapes recorded at some point during the evening of June 20 1972 a conversation between two men was secretly taped on a SONY TC-800B reel-to-reel voice recorder. And has ever since ”remained by far the most infamous.tape of the Nixon tapes not because of the damaging or volatile nature of the information it contains, but precisely because of its absence: a gap in the tape of 18 1/2 minutes.”

The picture is from my father that had a brain tumour in the 1990’s. After his death seven years ago he left me with the X-rays of his brain. The trees are photographed through the x-ray, as if they grow inside my fathers brain.

Both the sound and the picture is recorded traces of memory filled with some sort of content that makes the white noise of Nixon and the reworked X-ray into some sort of ambivalent notion of a more profound meaning.

My artistic activity is mainly concerned with politics, history and memory and how history works in informing the present. I often start from an anthropological discourse and working method and have mainly worked with video and audio and installation.

The world is undergoing a paradigm shift where industrialism is about to disappear but no new world order has yet been formed. This creates political and economic instability. History is not behind us, we are history (forming the future): history is in the present. I am interested in the part of history we do not want to acknowledge, know or address, that is, the part of ourselves we do not want to understand.

http://www.hilbertraum.org